Privacyverklaring & Cookies

PRIVACYVERKLARING

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt en/of die wij voor onze diensten ontvangen.

Onze dienstverlening
Wij geven advies over:

 • Opstal- & inboedelverzekeringen
 • Geld lenen
 • Vermogen
 • Hypotheken

Dat advies baseren wij op de wensen en behoeften van onze klanten. Ook helpen wij onze klanten bij het aangaan en onderhoud van woonverzekeringen, financieringen en hypotheken.

Voor een persoonlijk advies gaan wij met u in gesprek. Daarbij stellen wij u vragen. Deze vragen gaan over bijvoorbeeld:

 • Uw kennis van geldzaken,
 • Uw financiële situatie,
 • Uw wensen en behoeften en
 • Uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen.

Uw persoonsgegevens

Voor onze dienstverlening gebruiken wij gegevens van en over u. Die gegevens zijn uw naam, adres, inkomen, BSN of andere gegevens. Uiteraard gaan wij uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leest u hoe wij (en/of andere partijen) met uw gegevens omgaan.

 1. Waarom hebben wij uw gegevens nodig
 2. Marketing
 3. Beveiliging
 4. Uw rechten
 5. Bewaartermijn
 6. Nieuwsbrief en contactformulier
 7. Websites van derden
 8. Onze contactgegevens

 

 1. Waarom hebben wij uw gegevens nodig

Wij vragen uw persoonsgegevens als u diensten of producten van ons afneemt. Bijvoorbeeld voor een advies, een verzekering of een hypotheek. Wij gebruiken die persoonsgegevens als u een overeenkomst met ons sluit of als wij een overeenkomst voor u uitvoeren. Wij kunnen de gegevens ook gebruiken om onze dienstverlening aan u te verbeteren en de relatie met u te versterken.

 Voor een advies of een bemiddeling nemen wij contact op met andere bedrijven of instanties. Dat zijn o.a.: verzekeraars, serviceproviders, geldverstrekkers, banken, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen. Zij hebben vaak persoonlijke gegevens van u nodig:

 • Om een offerte uit te brengen,
 • Om een overeenkomst (verzekering, lening of hypotheek) met u te sluiten,
 • Om een overeenkomst uit te voeren.
 • Verzekeraars, serviceproviders en geldverstrekkers hebben uw gegevens nodig om een offerte op te stellen en een overeenkomst uit te voeren.
 • Expertisebureaus gebruiken bijvoorbeeld uw contactgegevens en woongegevens om de waarde van uw woning te kunnen taxeren.
 • Arbeidsdeskundigen gebruiken uw contactgegevens om bij een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u op te nemen.

Als u ons opdracht geeft een offerte aan te vragen of te bemiddelen, geven wij persoonsgegevens van u door aan de betreffende instelling. Het gaat alleen om gegevens die echt nodig zijn om bepaalde werkzaamheden voor u te verrichten.

 1. Marketing

Oprecht Hypotheken heeft de website www.oprechthypotheken.nl. Wij houden gegevens bij van iedereen die deze website bezoekt. Deze gegevens zijn: het IP-adres (een uniek nummer van uw computer, vergelijkbaar met uw telefoonnummer), het tijdstip van bezoek en de gegevens die de browser van de websitebezoeker meestuurt (cookies). Die gegevens kunnen wij gebruiken om te zien of de website goed functioneert. Wij maken die gegevens zo veel mogelijk anoniem.

Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor een betere dienstverlening. Of om de relatie met u te onderhouden en te versterken. Dit gebeurt bijvoorbeeld om u te informeren over financiële of fiscale veranderingen, nieuwe producten, relevante geldzaken en onze diensten.

 1. Beveiliging

Wij gaan zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom beschermen wij die gegevens. Hiervoor gebruiken wij technische en administratieve veiligheidsmaatregelen. Met deze maatregelen verkleinen wij het risico dat de gegevens verkeerd worden gebruikt. Wij willen hiermee verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de gegevens voorkomen. De veiligheidsmaatregelen kunnen bestaan uit: firewalls (hardware en/of software om de computer te beveiligen), encryptie van gegevens (coderen of versleutelen) en fysieke en administratieve controles voor toegang tot de data en servers. Als u denkt dat er misbruik is gemaakt van data, neem dan contact met ons op.

 1. Uw rechten

Als u klant bent of een andere relatie met ons heeft, kunt u ons via info@oprechthypotheken.nl vragen om uw persoonlijke gegevens in te zien. Als blijkt dat er fouten staan in die gegevens, dan kunt u ons per mail vragen de gegevens te corrigeren of te verwijderen. Als u geen informatie van ons wilt over onze producten en diensten, dan kunt u dit via info@oprechthypotheken.nl doorgeven. U krijgt dan geen informatie of nieuwsberichten meer van ons.

Heeft u bezwaren tegen de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens? Laat het ons weten. Bent u niet tevreden met de manier waarop wij op uw vraag of klacht reageren? Dien dan een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

 1. Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren. Zodra een verzekering, pensioen of hypotheek stopt, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij hiervoor van u hebben ontvangen. Dit gebeurt uiterlijk vijf jaar na het afsluiten van een verzekering, pensioen of hypotheek.

 1. Nieuwsbrief en contactformulier

Wij versturen nieuwsbrieven waarmee wij klanten en geïnteresseerden informeren over onze diensten en over relevante geldzaken. Daarvoor gebruiken wij uw e-mailadres. In de nieuwsbrief staat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt dan definitief verwijderd.

Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt. Dat doen wij zolang dat nodig is voor de beantwoording van uw vragen of de afhandeling van een dossier. Daarna worden uw gegevens definitief verwijderd.

 1. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die met onze website zijn verbonden. Hoe deze externe bedrijven met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u lezen in de privacyverklaring op deze websites.

 

 1. Contactgegevens

Heeft u vragen over de manier waarop wij met gegevens omgaan? Neem dan contact op via:

Oprecht Hypotheken
Richard van der Meulen
Ald Reed 7
9145 SC Ternaard

Telefoonnummer: 0519 – 34 66 81
E-mailadres: info@oprechthypotheken.nl

Aanpassen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring tussentijds aanpassen. U vindt op onze website www.oprechthypotheken.nl  steeds onze actuele en geldende privacyverklaring.

Cookies

Op onze website gebruiken wij cookies. Dat zijn kleine bestanden die door een internetpagina op uw computer of smartphone worden geplaatst. Dit gebeurt zodra u onze website bezoekt. Wij gebruiken deze cookies om onze website te verbeteren.

Wij gebruiken geen tracking cookies. Dat zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

U kunt de op uw computer of smartphone geplaatste cookies verwijderen door ze binnen uw browsergeschiedenis te wissen.

Op onze website kunnen wij u vragen gegevens in te vullen. Dit doen wij om een vraag te kunnen beantwoorden of omdat u zich aanmeldt voor een dienst of service. Wij delen deze gegevens niet met derden. Het gaat om de volgende gegevens:

 • De browser die u gebruikt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Chrome)
 • Het tijdstip en de duur van uw bezoek
 • Welke pagina’s u bezoekt
 • Foutmeldingen

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies

Op onze website gebruiken wij cookies. Dat zijn kleine bestanden die door een internetpagina op uw computer of smartphone worden geplaatst. Dit gebeurt zodra u onze website bezoekt. Wij gebruiken deze cookies om onze website te verbeteren.

Wij gebruiken geen tracking cookies. Dat zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

U kunt de op uw computer of smartphone geplaatste cookies verwijderen door ze binnen uw browsergeschiedenis te wissen. Op onze website kunnen wij u vragen gegevens in te vullen. Dit doen wij om een vraag te kunnen beantwoorden of omdat u zich aanmeldt voor een dienst of service. Wij delen deze gegevens niet met derden. Het gaat om de volgende gegevens: De browser die u gebruikt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Chrome), het tijdstip en de duur van uw bezoek, welke pagina’s u bezoekt en foutmeldingen.

Meer informatie

Sluiten